Przejdź do treści

Mediacje cywilne – jak rozwiązać spór bez wielu formalności?

Szukasz ugodowego rozwiązania sporu, w którym uczestniczysz? Zależy Ci, by bez długich procesów zakończyć burzliwe kwestie? Mediacje cywilne może być rozwiązaniem dla Ciebie. Sprawdź, jak można doprowadzić sprawę do szczęśliwego rozwiązania korzystając ze wsparcia mediatora. 

Czym są mediacje cywilne?

Mediacja cywilne, to próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania konfliktu, który będzie satysfakcjonował obie strony. Prowadzone rozmowy są dobrowolne i przy obecności strony trzeciej, niezależnej w danym sporze. Dowiedz się więcej jak mediacje wykorzystać w sporach cywilnych.Przeczytaj więcej o mediacji TUTAJ.

Mediacje cywilne – w jakich sprawach warto z nich skorzystać?

Zasadniczo wszelkie sprawy, w których możliwe jest zawarcie ugody nadają się na mediacje. To co jest najbardziej istotną kwestią to zgoda i chęć obydwu stron konfliktu.

Przedmiotem mediacji cywilnych mogą być:

  • sprawy o zapłatę,
  • zniesienie współwłasności,
  • sprawy pracownicze,
  • rozwiązanie lub niewykonanie umowy,
  • odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych (np. wykorzystanie wizerunku),
  • roszczenia wynikające np. z umów budowlanych,
  • podział majątku dorobkowego,
  • podział spadku,
  • sprawy rodzinne (rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem),
  • sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Dlaczego warto zdecydować się na wsparcie mediatora i mediacje cywilne?

W mediacjach cywilnych zdecydowanie łatwiej wyjaśnić spór podczas spotkań i rozmów z bezstronną osobą. Często to kwestia dyskusji i spokojnego przedstawienia własnych argumentów. Próba wypracowania kompromisu jest zdecydowanie prostsza niż podczas drogi sądowej.

Bardzo dobrym przykładem jak mediacje cywilne działają jest popularny temat podziału spadku.

W tym przypadku po dwóch, przeciwnych stronach na sali sądowej, stają często bliscy członkowie rodziny. Sytuacja ta powoduje ogromny stres i zazwyczaj dużą eskalacje konfliktu. Sprawa sądowa nie daje stronom możliwości wyjaśnienia pewnych kwestii, zazwyczaj prywatnych, które doprowadziły do powstania konfliktu. Natomiast w przypadku mediacji cywilnej możemy pozwolić stronom na spokojną wymianę argumentów czy dyskusje. Dzięki czemu bardzo często ma nawet terapeutyczne działanie. Jest to bardzo istotna kwestia z punktu psychologii społecznej i dalszego współżycia w rodzinie.

W przypadku, gdy sąd wydaje orzeczenie, bardzo często jedna ze stron albo nawet wszystkie strony konfliktu pozostają niezadowolone. Poczucie, krzywdy, niesprawiedliwości odbija się w późniejszym czasie na stosunkach rodzinnych.

Podczas mediacji cywilnej możemy uniknąć niedomówień, wspólnie wypracować ugodę, na której kształt wpływ będą miały wszystkie strony. Taka ugoda będzie niepodważalna, ponieważ zostaje opracowana przez samych zainteresowanych, a nie ich przedstawicieli czy niezawisły sąd.

Jakie są koszty mediacji cywilnych?

Bardzo istotną kwestią przemawiającą na korzyść mediacji są koszty oraz poświęcony czas.

Mediacje są znacznie tańszym, a zarazem znacznie szybszym rozwiązaniem.

W przypadku procesu sądowego zazwyczaj zatrudniamy pełnomocnika lub adwokata, który w naszym imieniu występuje w sądzie.

Adwokat pobiera 10% wartości przedmiotu sporu. Mediacje zaś, to 1 % wartości przedmiotu sporu. Rachunek finansowy jest prosty.

Również czas procedowania sprawy jest nieporównywalnie krótszy. Obecnie, kiedy sądy są przepełnione, czas oczekiwania na sprawę sądową liczy się w miesiącach. Korzystając z mediacji cywilnej całą sprawię można zamknąć na 2-3 spotkaniach. Czyli w zależności od dostępności stron jest to okres do miesiąca.

Podsumowując, za mediacją cywilną przemawiają trzy główne argumenty:

Zachowujemy poprawne relacje z rodziną – jest to zupełnie bezcenny punkt, pozwalający uniknąć kryzysów rodzinnych.
Oszczędzamy pieniądze – koszt mediacji jest znacznie niższy niż koszt sprawy sądowej.
Oszczędzamy czas – mediacje są znacznie krótszym procesem.

 

Jeśli chcesz zapytać mnie o mediacje cywilne napisz do mnie 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *