Przejdź do treści

Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne to specjalistyczna forma mediacji, która koncentruje się na rozwiązywaniu konfliktów w kontekście rodziny, zwłaszcza w sytuacjach trudnych i skomplikowanych, takich jak rozwody, kwestie alimentów, ustalanie planów opiekuńczo-wychowawczych czy podział majątku.

Rozwody

Mediacje rodzinne mogą pomóc parom w procesie rozstania się w sposób mniej konfliktowy i bardziej współpracujący. Celem jest znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron, zamiast polegania na orzeczeniu sądowym, które może być bardziej jednostronne.

Alimenty

Kwestie finansowe są często źródłem konfliktu w procesie rozwodowym. Mediacje rodzinne mogą pomóc stronom osiągnąć porozumienie w sprawie wysokości i warunków alimentów, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości każdej ze stron.

Plany opiekuńczo-wychowawcze

Kiedy rodzice się rozwodzą, ważne jest, aby ustalić plan dotyczący opieki nad dziećmi. Mediacje rodzinne mogą pomóc rodzicom w skonstruowaniu planu, który będzie miał na uwadze najlepsze interesy dziecka, uwzględniając jednocześnie możliwości i potrzeby obu rodziców.

Podział majątku

Podział majątku nabytego podczas małżeństwa to kolejna kwestia, która może stać się źródłem konfliktu. Z pomocą mediatora strony mogą negocjować podział majątku w sposób sprawiedliwy i zgodny z ich oczekiwaniami.

Kluczowe cechy mediacji rodzinnych to:

Dobrowolność

Uczestnictwo w mediacjach jest dobrowolne, co oznacza, że obie strony muszą się zgodzić na proces i mogą go zakończyć w dowolnym momencie.

Neutralność mediatora

Mediator jest stroną neutralną i nie stronniczą. Jego rolą jest pomaganie stronom w komunikacji i poszukiwaniu rozwiązania, a nie wydawanie orzeczeń.

Poufność

Proces mediacji jest poufny, co oznacza, że to, co jest omawiane podczas sesji, nie może być używane w sądzie (chyba że obie strony się na to zgadzają).

Mediacje rodzinne mogą być bardziej elastyczne, mniej kosztowne i mniej stresujące niż tradycyjne postępowanie sądowe. Jednak aby były skuteczne, obie strony muszą być gotowe do współpracy i poszukiwania kompromisu.

Darmowa konsultacja na temat mediacji

Mediacje

Dowiedz się więcej na temat różnych mediacji
ic-0@2x-8

Mediacje rodzinne

Rozwody, alimenty, plany opiekuńczo-wychowawcze oraz podział majątku.

ic-02 copy@2x

Mediacje pracownicze

Rozwiązywanie sporów w miejscu pracy, tworzenie pozytywnej atmosfery i efektywnej komunikacji.

ic-03 copy@2x

Mediacje w biznesie

Rozstrzyganie konfliktów pomiędzy partnerami biznesowymi, wspieranie negocjacji i kooperacji.